Vehbi Neziri
Publication year: 2012

ABSTRACT

Kjo përmbledhje detyrash është përgatitur në bazë të planprogramit të lëndës Gjuhë Programuese (niveli Baçelor) në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Përmbledhja mund të ju shërbejë studentëve të këtij fakulteti për mësimin dhe përvetësimin e gjuhës C++ duke filluar nga niveli fillestar. Gjithsesi që kjo përmbledhe mund të ju shërbejë edhe të tjerëve që janë të interesuar për të marrë hapat e parë në C++.