List

Local #elections are being held in #Kosovo today. The #integrity of the electoral process 🗳 is essential not only for democratic states and societies, but also for the trust of voters. Therefore, for the system to be reliable, transparent and integral, it is a necessity of the time to apply advanced #technologies in the organization of elections. Advanced electronic voting systems can be set up through technologies to enable all citizens to vote quickly and accurately no matter where they are, while political entities participating in elections have strong and accurate control of the results, which may be published immediately after the completion of the election process. In addition, the use of technologies in elections 🗳 can increase voter confidence and participation, reduce costs 💴, increase efficiency, but also provide flexibility, simplicity, #transparency and voting privacy. One of the latest technologies is the #Blockchain technology, which can provide a decentralization of the election management authority, but also prevent fraud and increase the #transparency and #audit of the election process as a whole.

  Posts

1 2 3
October 17th, 2021

Local elections

Local #elections are being held in #Kosovo today. The #integrity of the electoral process 🗳 is essential not only for […]

October 14th, 2021

e-voting blockchain systems

17 Tetori, dita e zgjedhjeve lokale. Po a eshte sistemi aktual i votimit 100% transparent, i pa manipulueshëm, pa keqpërdorime […]

June 9th, 2021

Studimet e doktoratës #PhD

Në emisionin e mëngjesit në RTK rreth traditës së shkollimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit #TIK në […]

April 26th, 2021

Votimi elektronik

Në një botë në levizje, digjitalizimi i shumë proceseve, por edhe i votimit janë të pashmangshme. Veq vonim…! Në vitin […]

February 17th, 2021

17 shkurt 2021

URIME 13 VJETORI I PAVARËSISË SË KOSOVËS! Respekt dhe nderim për të gjithë brezat që i kontribuan çlirimit të Kosovës.
October 16th, 2020

Njohja e mësimit paraprak

Njohja e Mësimit Paraprak (NjMP) i referohet njohjes së mësimit formal, joformal dhe informal, në punë apo përmes aktiviteteve tjera, [...]
September 16th, 2016

Recognition of Prior Learning

Njohja e mësimit paraprak – procesi i vlerësimit të njohurive, shkathtësive ose kompetencave më të gjëra, të cilat një individ […]

February 26th, 2016

Technology explained: What is a VPN service?

Technology explained: What is a VPN service?

February 23rd, 2016

Bill Gates calls for terror data debate

Bill Gates calls for terror data debate

February 23rd, 2016

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012 Ky e-Libër i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë [...]
February 22nd, 2016

Samsung’s Galaxy S7 automatically flags nuisance callers

Samsung’s Galaxy S7 automatically flags nuisance callers

February 22nd, 2016

Është publikuar orari i ushtrimeve në ASDh

  Është shpallur orari i ushtrimeve në Algoritme dhe Struktura e të Dhënave

February 15th, 2016

Fillon semesti veror në UP.

In WordPress version 2.9, a new filter was added to make changing the string in the excerpt. Do not use both of these methods in the same WordPress installation. Use the one appropriate for your WordPress version.