Vehbi Neziri, Ramadan Dervishi
Publication year: 2013

ABSTRACT

Kjo përmbledhje detyrash elektronike është përgatitur duke u bazuar në syllabusin e lëndës “Algoritmet dhe struktura e të dhënave” për vitin akademik 2012/2013 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës. Përmbledhja, në rend të parë, do t’ju shërbejë studentëve të këtij fakulteti, por gjithsesi që mund të jetë ndihmesë edhe për të tjerët.