List


Në një botë në levizje, digjitalizimi i shumë proceseve, por edhe i votimit janë të pashmangshme. Veq vonim…!

Në vitin 2011 në Universitetin e Prishtinës demonstruam live (https://youtu.be/Ul1sNJiWE-k?t=583), në praninë e më shumë se 200 pjesëmarrësve votimin elektronik (e-Voting)