List

Në emisionin e mëngjesit në RTK rreth traditës së shkollimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit #TIK në Kosovë dhe studimet e doktoratës #PhDhttps://www.youtube.com/watch?v=3S55F5zuHzw